Apie mus

 

Lopšelis-darželis „Berželis“ įkurtas 1981-06-01. Steigėjas – Mažeikių naftos gamykla.

1993 metais darželis reorganizuotas. Steigėjas – Mažeikių rajono savivaldybė.

Juridinio asmens kodas: 191653364

Adresas: Draugystės g. 14, Mažeikiai

Pašto indeksas: LT-89169

Telefonas: (8-443) 75732

El. paštas: vadovasberzelis@gmail.com

Interneto svetainė: http://www. ldberzelis.lt

Pajamų lėšų (pavedimų) sąskaita:  LT25 4010 0407 0004 7380

Teisinė forma ir priklausomybė: Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Steigėjas: Mažeikių rajono savivaldybė (kodas 111103928).

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono savivaldybės taryba.

Tipas:  lopšelis-darželis.

Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Mokomoji kalba: lietuvių.

2016–2017 m. m. veiklos prioritetai

  1. Vaikų ugdymo organizavimas siekiant pažangos ir sėkmės, atsižvelgiant į jų individualumą.
  2.  Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ekologinės kultūros diegimas, tobulinant ugdymo(si) kokybę.
  3.  Nenutrūkstamos pagalbos teikimas vaikui: auklėtojas –logopedas – socialinis pedagogas – tėvai.