Kitos paslaugos

  • Tėvai, parašę prašymą, gali rinktis 4 valandų vaikų udgymo rėžimą. Ši ugdymo paslauga nemokama.
  • Kiekvienų metų rugpjūčio mėnesį teikiama nemokama 1-2 savaičių adaptacijos paslauga ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikams, naujai pradedantiems lankyti darželį.