GMP

        Gamtosauginis ugdymas yra viena pagrindinių lopšelio-darželio „Berželis“ veiklos krypčių. 2009 metais „Berželis“ tapo Lietuvos žaliųjų judėjimo organizacijos (LŽJ) administruojamos Gamtosauginių mokyklų programų (GMP) įgyvendinimo Lietuvoje organizacijos nariu. 2009–2010 m. m. darželyje pradėta įgyvendinti GMP programa. Ugdomasis procesas orientuotas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatinančią įstaigos bendruomenės aktyvumą, ugdytinių kūrybiškumą.

DSC00805 DSC00816 DSC00828

DSC00300 DSC00310 DSC00320

DSC09026 DSC09039 DSC09045

DSC07090 DSC07061 DSC07064

20180413_104304 20180413_105155 20180413_105554

1 2 3

1a 2a 3a

1 2 3

4 6 5

a1 a2 a3

1 2 3

1 2 3

1d    2d    3d

 

1d

1e

2e