GMP

Gamtosauginis ugdymas yra viena pagrindinių lopšelio-darželio „Berželis“ veiklos krypčių. 2009 metais „Berželis“ tapo Lietuvos žaliųjų judėjimo organizacijos (LŽJ) administruojamos Gamtosauginių mokyklų programų (GMP) įgyvendinimo Lietuvoje organizacijos nariu. 2009–2010 m. m. darželyje pradėta įgyvendinti GMP programa. Ugdomasis procesas orientuotas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatinančią įstaigos bendruomenės aktyvumą, ugdytinių kūrybiškumą.

20180413_104304 20180413_105155 20180413_105554

1 2 3

1a 2a 3a

1 2 3

4 6 5

a1 a2 a3

1 2 3

1 2 3

1d    2d    3d

 

1d

1e

2e