Matitinimas

Mažeikių lopšelio – darželio „Berželis“ maitinimosi organizavimas
2017 – 2018 m.
Įstaigoje vaikų maitinimas organozuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais: 2011 m.
lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 , 2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-998 ir 2016 m. birželio 23 d. Nr. V-836
Valgiaraščiai tvirtinami vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610
Įstaiga dalyvauja ,,Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ ir ,,Pienas vaikams“ programose.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tel. (85) 240 4361 ir nemokama linija 8 800 40 403
Mažeikių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tel. (8443) 25 407

1 savaitė
2 savaitė
3 savaitė