Finansinės ataskaitos

– VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
– PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
– FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016
– BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA
– 2016m. 1 – OJO KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA, VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
– 2016m. 2 – OJO KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA, VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA